ricerca
avanzata

S’acontèssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde: Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. E-book. Formato EPUB

Un ebook di  Robert Louis Stevenson  edito da Condaghes, 2014

Sr. Utterson, s’abogadu, est isgrisidu meda pro neghe de su testamentu de su cumpàngiu corale suo Dr. Jekyll. In ie b’at iscritu chi, semper e cando su dotore s’imbergat, tando tale Hyde diat dèpere pigare sa parte sua. Ello chie est custu Edward Hyde, chi totu Londra nd’allegat in mala manera, e chi lu sunt finas chirchende pro disacatos mannos chi at fatu? Ite b’intrat s’amigu suo nòdidu cun cussu dimòniu? In custu contu ispantosu, Stevenson nos allegat de su Bene e de su Male, de su chirru nostru prus dèchidu chi bogamus a campu e de su chirru nostru malu chi istichimus. Su gèniu iscotzesu, chin s’istile suo donosu e desempladu nos acumpàngiat in custu biàgiu orrorosu.

Informazioni bibliografiche

  • Titolo: S’acontèssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde: Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. E-book. Formato EPUB
  • AutoreRobert Louis Stevenson
  • Editore: Condaghes
  • Data di Pubblicazione: 26 Marzo '14
  • Genere: LETTERATURE STRANIERE: TESTI
  • Pagine: 112
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Filigrana digitale
  • ISBN-13: 9788873568094