ricerca
avanzata

Massaro Enrico Mickaelian A Cur Nesci R Cur Weedman D Cur Libri

Libri di Cur Massaro Enrico Mickaelian Cur Nesci Cur Weedman Astronomia teoretica e matematica

The digitized first byurakan survey

The digitized first byurakan survey

Massaro Enrico  Mickaelian A. (cur.)  Nesci R. (cur.)  Weedman D. (cur.) 
edizioni Aracne, 2009

€ 12,00